A kutatás bemutatása


Magyarország őshonos erdeinek társadalmi rendeltetése összetett: a faanyag-igény kielégítése mellett az erdők hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez, jelentős szereppel bírnak a jó levegő, a tiszta víz és az egészséges környezet fenntartásában, szolgálják a turizmust, valamint munkalehetőséget biztosítanak. Ezeket a funkciókat hosszú távon csak egy ökológiai szempontból is fenntartható erdőkezelés tudja biztosítani. Hazánkban egyre több területen alkalmazzák az örökerdő gazdálkodás módszereit. Ennek során nem jönnek létre nagy kiterjedésű vágásterületek, hanem a faanyagtermelés folyamatos erdőborítás mellett valósul meg, lékek (kis területű kitermelési foltok) kialakítása révén. Azonban e gazdálkodási mód technológiái még nem kiforrottak, hiányoznak azok a vizsgálatok, amelyek egyszerre több szempont alapján vetik össze a különböző erdőkezelési beavatkozásokat.
Ezt a hiányt igyekszik betölteni az MTA Ökológiai Kutatóközpont és a Pilisi Parkerdő Zrt. kooperációjában megvalósuló két erdőökológiai kísérletünk, amelyhez több kutatóműhely is csatlakozott. A 2014-ben elkezdett Pilis Üzemmód kísérletben a hagyományos vágásos gazdálkodás elemeit (vágásterület, hagyásfacsoport, egyenletes bontás) és a jelenleg bevezetés alatt álló örökerdő gazdálkodás elemeit (lékvágás) hasonlítjuk össze. A 2018-ban indított Pilis Lék kísérlet az örökerdő gazdálkodás során alkalmazott különböző méretű és alakú lékek hatásaival foglalkozik.
Mindkét esetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként hatnak a különböző erdészeti beavatkozások az erdei termőhelyre, az élővilágra, illetve a faállomány felújulására. A kezelésekben nyomon követjük a mikroklíma, a talaj- és avarviszonyok változását. Felmérjük különböző állatcsoportok (futóbogarak, pókok, televényférgek, legyek), az aljnövényzet, valamint a fásszárú újulat változásait. A fontosabb fafajok csemetéinek növekedését egyedileg is nyomon követjük. Vizsgáljuk a patás nagyvad fajok felújulásra gyakorolt hatását, valamint a lebontó folyamatokat is az egyes kezelésekben.
A két kísérlet részletesebb leírása és a kezdeti eredmények összefoglalása megtalálható Dokumentumtárunkban: https://www.piliskiserlet.ecolres.hu/node/27

 

Támogatók


2014-2015. MTA Infrastruktúra pályázat (témavezető: Ódor Péter)
2015-2018. OTKA K111887 (témavezető: Ódor Péter)
2016-2017. MTA posztdoktori ösztöndíj pályázat (témavezető: Tinya Flóra, Ódor Péter)
2016-2020. Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya (GINOP 2.3.3-15-2016-00019, témavezető: Báldi András)
2018-2020. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (PD 123811, témavezető: Tinya Flóra)
2018-2022. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (K128441, témavezető: Ódor Péter)
2018-2020. MTA Kiválósági Együttműködési Program (témavezető: Báldi András)
2020-2023. Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap (PD 134302, témavezető: Tinya Flóra)